Lost in translation or found in translation?

Madihe Gharibi sin utstilling Carry across følger hennes residens ved USF i perioden 2021/2022.

Hvert år stiller Kunstakademiet sitt atelier på USF Verftet vederlagsfritt til disposisjon, for en student ved instituttet som har avsluttet 3-årig bachelorstudium eller 2-årig masterstudium.

Denne utstillingen er et samarbeid med Sajad Abadi, og du kan lese mer om utstillingen på våre engelske nettsider.

Hjertelig velkommen!