Møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur

E-post: frida@yggeseth.no

Lydlandskap

Hvordan kan menneskers holdning til natur og miljø utfordres gjennom musikk fra havet i et rom laget for ettertanke og refleksjon?

Kva for eit problem har du ønskt å undersøkje/finne ei løysing på?

Jeg ønsket å utforske hvordan jeg kunne kombinere musikk og arkitektur i ett og samme prosjekt. Jeg har vært opptatt av hvordan lyder påvirker oss og hvordan vi kan bli mer observante på lydene vi er omgitt av.

3.jpg

Kva har inspirert deg?

Naturen har hatt den sentrale rollen i dette prosjektet, og mye av inspirasjonen er også hentet derfra. Jeg er veldig fascinert av naturkrefter og har ønsket å bruke dette aktivt i prosjektet. Jeg har også hentet mye inspirasjon fra lydskulpturer og arkitektur som fokuserer mer på det hørbare enn det visuelle, blant annet sjøorgelet i Zadar som er et vakkert instrument gjemt i arkitekturen som går ned i vannet. Den siste tiden har jeg også hentet inspirasjon fra moderne kirker og hvordan de jobber med rom, linjer, lys og lyd.

Kva har resultatet blitt?

Prosjektet har hele tiden vært veldig eksperimentelt. Det begynte som noe skulpturelt, og gjennom prosessen har det utviklet seg til å bli en opplevelse utenom det vanlige. Jeg har tatt utgangspunkt i bølgekraftverket på Toftestallen i Øygarden kommune, eller snarere ruinene av den gamle kraftstasjonen som står igjen her. Dette rommet skal fylles med musikk spilt av havet, fra et havorgel som er plassert i vannet et lite stykke utenfor. Jeg har aktivt jobbet med å få det naturlige lyset inn i rommet, noe jeg har løst ved å lage slisser i veggene, inspirert av arkitekturen i moderne kirker. Det er en rytme i slissene som slipper lyset inn, en komposisjon som har blitt et slags fragmentert landskapsmaleri som balanserer med lydbildet i rommet.

Kva kan dette bety for samfunnet?

Jeg har alltid vært opptatt av musikk og arkitektur, og det var nå jeg hadde muligheten til å kombinere disse to emnene. Med et personlig, sterkt engasjement for miljøet og hvordan vi behandler naturen, da spesielt havet, har det vært viktig for meg å kunne bruke dette prosjektet til å øke oppmerksomheten rundt forsøpling og hvilke konsekvenser det kan ha for oss. Jeg er også opptatt av historie og synes det har vært spennende å kunne vise til en ufortalt side av historien rundt bølgekraftverkene og hylle de som forsket på, og ville satse på fornybar energi allerede på 70- og 80-tallet.