this is personal

19.04. – 05.05.24  Bergen Kunsthall

Opening reception: 19.04.24 at 20:00

The Art Academy at the Faculty of Fine Art, Music and Design (KMD), University of Bergen presents the Master of Fine Art Graduation Exhibition 2024 at Bergen Kunsthall.

Artists: Ylva Teigen Aas , Anine Aasen, Souf Alon , Susanna Antonsson , Ali Reza Ashoori , Karl Bird , Trude Bredholt , Marius Eid , Katinka Halland , River Hongjie He , alphie hubbard , Arild Horvei Instanes , Pooyan Jalilvand ,  Pouria KazemiEbba Kruse , Per-Erik Larsen , Moana Le Meur , Miriam Levi , Madelen Isa Lindgren , Rui Liu , Chloé Malloggi , Sara Cecilie Miran , Sebastian Jensen Mølsted , Masja Nor Nødtvedt , Claudia Olsen , Jonas Erboe Rasmussen , Oda Skaathun , Nora Martine Hjelle Strand , Andreas Aicka Thomsen , Ingeborg Tysse , Morten Underbjerg , Frida Agerhus Vikström

   

See installation views from this is personal at Bergen Kunsthall. Click the image below to browse the photo gallery. Photo: Bjarte Bjørkum

this is personal

dette er kollektivt
dette er politisk
dette er offentlig

dette er forhandling

dette er to år med å dele, å vokse, å lære,
å bygge opp en praksis i samtale
dette er en setning å lese
et språk jeg ikke snakker

dette er trettito artister som utfolder seg sammen
et fellesskap som omfavner vegger, krysser grenser, beveger seg gjennom tid

dette er det siste året med gratis undervisning for alle
dette er ikke en kunstmesse
                                    dette er et forsøk

dette henger i taket, henger på veggene,
henger fra gulvene

gulv som ikke kan skades
og tomme vegger som rotes til

dette lekker i rommet
dette er glatt
ikke tråkk på det (dette er mykt for føttene)
dette er noe du kan ta på, og ikke
dette er lyd, lukt, sanser
en gest

dette er strøm og kabler
papir, metall, pigment, tre, leire,
lin, bomull, lerret
dette er teppe på veggen og vann på gulvet
malplassert materie

dette er et vippepunkt
dette er en utgang
slutten på noe som var
dette er en inngang
dette er begynnelsen.

this is personal

this is collective
this is political
this is public

this is negotiation

this is two years of sharing, growing, learning,
building up a practice held in conversation
this is a sentence to read
a language I don't speak

this is thirty two artists unfolding together
a community that spans walls, crosses borders, loops through time

this is the final year of free tuition for all
this is not an art fair
                                    this is an attempt

this is hanging from the ceiling, hanging on the walls,
hanging from the floors

floors that can't be damaged,
and blank walls made messy

this is leaking in the space
this is slippery
don't step on it (this is soft on our feet)
this is something to touch, something you cannot
this is sound, smell, senses
a beckoning

this is electricity and cables
paper, metal, pigment, wood, clay
linen, cotton, canvas
this is carpet on the wall and water on the floor
matter out of place

this is a tipping point
this is an exit
an end of something as it was
this is an entrance
this is the beginning.

Artists: