Om ph.d.-stillinger ved fakultetet

Billedtekst: Fra ph.d.-kandidat Ingrid Runeberg sin midtveisutstilling Indre politiske landskap

Kandidatene ansettes på instituttene, eller ved institusjoner KMD samarbeider med, og tas deretter opp på fakultetets program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Ettersom fakultetene ikke har mulighet for å ha mer enn ett ph.d.-program, er det inngått en samarbeidsavtale med Det humanistiske fakultet (HF) om opptak til deres program av vitenskapelige stipendiater ved Griegakademiet.

 

Ph.d.-stillingene er normalt for en åremålsperiode på fire år, med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet kan være i form av undervisning, eksamensarbeid eller veiledning, alt etter behovet ved instituttet. 

Normalt vil det være slik at forutsetning for opptak i programmet, er ansettelse i en ph.d.-stilling ved KMD eller en institusjon som fakultetet har samarbeid med. Det er ikke anledning til å søke opptak på grunnlag av egen/privat finansiering. Nye ph.d.-stillinger lyses ut fortløpende på siden for ledige stillinger ved UiB. 

Avlagte doktorgrader

Fakultet for kunst musikk og design:
Søren Thilo Funder (KU, kunst): disputert i 2023
Sveinung Rudjord Unneland  (KU, kunst): disputert i 2023
Tijs Ham (KU, musikk): disputert i 2023
Natalya Pasichnyk (KU, musikk): disputert i 2023
Pauliina Pöllänen (KU, kunst): disputert i 2023
Guro Parr Klyve (musikkterapi, vitenskapelig ph.d.): disputert i 2023
Tora Söderström Gaden (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert i 2023
Emma Wolukau-Wanambwa (KU, kunst) gikk bort 2. januar 2023
Erik Friis Reitan (KU, kunst): disputert i 2022
Åsmund Espeland (musikk, vitenskapelig ph.d.) disputert i 2022
Juliane Zelwies (KU, kunst): disputert i 2022
Thorolf Thuestad (KU, musikk): disputert i 2022
Craig Wells (KU, musikk): disputert i 2022
Kjetil Møster (KU, musikk): disputert i 2021
Tom Eide Osa, (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert 2021
Sabine Popp (KU, kunst): disputert i 2021
Oded Ben-Horin (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert 2021
Fredrik Rysjedal (KU, design): disputert 2019   
Tine Grieg Viig (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert 2018
Albert Cheng-Syun Tang (KU, design): disputert 2017
Ingrid E. Hagen (KU, musikk): disputert 2018
Hildur Bjarnadóttir (KU, kunst): disputert 2017
Tao G. Vrhovec Sambolec (KU, kunst): disputert 2017

Tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (alle KU-stipendiater):

Michelle Teran (kunst): disputert 2016
Ellen Røed (kunst): disputert 2014
Patrik Entian (kunst): disputert 2014
Pedro Gómez-Egaña (kunst): disputert 2012
Kjell Rylander (kunst): disputert 2012
Linda Lien (design): disputert 2011
Caroline Slotte (kunst): disputert 2011
Trond Lossius (kunst): disputert 2007

Griegakademiet – Institutt for musikk (før opprettelsen av KMD):

Else Olsen Storesund - disputert 2016 (KU)
Anna Helle-Valle - disputert 2016 (ph.d.)
Annabel Balean Guaita - disputert 2015 (KU)
Ruben Sverre Gjertsen - disputert 2014 (KU)
Lars Tuastad - disputert 2014 (ph.d.)
Hans Petter Solli - disputert 2014 (ph.d.)
Silje Valde Onsrud - disputert 2013 (ph.d.)
Nicholas Ssempijja - disputert 2012 (ph.d.)
Viggo Krüger - disputert 2012 (ph.d.)
Audun Myskja - disputert 2012 (ph.d.)
Tunca Arican - disputert 2011 (ph.d.)
Jostein Gundersen - disputert 2010 (KU)
Per Åsmund Omholt - disputert 2009 (ph.d.)
   

Om kunstnerisk utviklingsarbeid