Om ph.d.-stillinger ved fakultetet

Billedtekst: Fra ph.d.-kandidat Sveinung Rudjord Unnelands utstilling i Joy Forum i 2023.

Kandidatene ansettes på instituttene, eller ved institusjoner KMD samarbeider med, og tas deretter opp på fakultetets program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Ettersom fakultetene ikke har mulighet for å ha mer enn ett ph.d.-program, er det inngått en samarbeidsavtale med Det humanistiske fakultet (HF) om opptak til deres program av vitenskapelige stipendiater ved Griegakademiet. 

 

Ph.d.-stillingene er normalt for en åremålsperiode på fire år, med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet kan være i form av undervisning, eksamensarbeid eller veiledning, alt etter behovet ved instituttet. 

Normalt vil det være slik at forutsetning for opptak i programmet, er ansettelse i en ph.d.-stilling ved KMD eller en institusjon som fakultetet har samarbeid med. Det er ikke anledning til å søke opptak på grunnlag av egen/privat finansiering. Nye ph.d.-stillinger lyses ut fortløpende på siden for ledige stillinger ved UiB. 

Avlagte doktorgrader

Fakultet for kunst musikk og design:
Guro Parr Klyve (musikkterapi, vitenskapelig ph.d.): disputert i 2023
Tora Söderström Gaden (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert i 2023
Emma Wolukau-Wanambwa (KU, kunst) gikk dessverre bort den 2. januar 2023
Erik Friis Reitan (KU, kunst): disputert i 2022
Åsmund Espeland (musikk, vitenskapelig ph.d.) disputert i 2022
Juliane Zelwies (KU, kunst): disputert i 2022
Thorolf Thuestad (KU, musikk): disputert i 2022
Craig Wells (KU, musikk): disputert i 2022
Kjetil Møster (KU, musikk): disputert i 2021
Tom Eide Osa, (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert 2021
Sabine Popp (KU, kunst): disputert i 2021
Oded Ben-Horin (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert 2021
Fredrik Rysjedal (KU, design): disputert 2019   
Tine Grieg Viig (musikk, vitenskapelig ph.d.): disputert 2018
Albert Cheng-Syun Tang (KU, design): disputert 2017
Ingrid E. Hagen (KU, musikk): disputert 2018
Hildur Bjarnadóttir (KU, kunst): disputert 2017
Tao G. Vrhovec Sambolec (KU, kunst): disputert 2017

Tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen (alle KU-stipendiater):

Michelle Teran (kunst): disputert 2016
Ellen Røed (kunst): disputert 2014
Patrik Entian (kunst): disputert 2014
Pedro Gómez-Egaña (kunst): disputert 2012
Kjell Rylander (kunst): disputert 2012
Linda Lien (design): disputert 2011
Caroline Slotte (kunst): disputert 2011
Trond Lossius (kunst): disputert 2007

Griegakademiet – Institutt for musikk (før opprettelsen av KMD):

Else Olsen Storesund - disputert 2016 (KU)
Anna Helle-Valle - disputert 2016 (ph.d.)
Annabel Balean Guaita - disputert 2015 (KU)
Ruben Sverre Gjertsen - disputert 2014 (KU)
Lars Tuastad - disputert 2014 (ph.d.)
Hans Petter Solli - disputert 2014 (ph.d.)
Silje Valde Onsrud - disputert 2013 (ph.d.)
Nicholas Ssempijja - disputert 2012 (ph.d.)
Viggo Krüger - disputert 2012 (ph.d.)
Audun Myskja - disputert 2012 (ph.d.)
Tunca Arican - disputert 2011 (ph.d.)
Jostein Gundersen - disputert 2010 (KU)
Per Åsmund Omholt - disputert 2009 (ph.d.)
   

Om kunstnerisk utviklingsarbeid