Installasjonsbilde av Bachelorutstillingen 2024

Bachelor i kunst

Studieprogrammet Bachelor i kunst utdanner profesjonelle kunstnere. Studentenes egen praksis og den individuelle veiledningen er kjernen i utdanningsløpet. Studentens praksis settes i sammenheng med kultur og samfunn.

Bachelor i kunst

Bildetekst: Installasjonsbilde fra Bachelorutstillingen 2024. Foto: Bjarte Bjørkum

Utdanningen legger til rette for undersøkende og eksperimentelle tilnærminger. Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst har et aktivt forhold til kunstfeltet som er i stadig bevegelse og forandring. Studiet legger vekt på kritisk refleksjon i forhold til kunst, kultur og samfunn. Som institutt samarbeider vi med en rekke eksterne partnere, lokalt, regionalt og internasjonalt.

Kunstakademiet har faglig kompetanse og fasiliteter som gjør det mulig å fordype seg. Det er mulig å utforske et bredt spekter av kunstneriske praksiser, medier, materialer, metoder og uttrykk. Kritisk tenkning og konseptuell tilnærming er grunnleggende i utdanningen. 

Verkstedene og laboratoriene står sentralt i vår tilnærming til kunstnerisk praksis. Her tilbys faglig ekspertise og individuell veiledning. Studentene får støtte i arbeidet med å gi sine kunstneriske ideer og intensjoner form. Samtidig får de kunnskap om materialets og mediets betydning i kunstnerisk praksis.

Den faglige og tekniske kompetansen ved Kunstakademiet omfatter digital kunst, fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, performance, skulptur, tekstil og video, maleri og tegning. Bachelorprogrammet åpner også for kunstneriske praksiser som ikke er knyttet til bestemte medier og materialer.

   

Som bachelorstudent ved Kunstakademiet har du gode muligheter til å reise på utveksling. Du kan få innvilget opphold med varighet fra én måned til ett år. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så man taper ikke studieprogresjon. Hvert år drar ca 30 studenter fra instituttet på utveksling, og vi mottar omtrent like mange innreisende studenter.

Bachelorutstillingen i kunst 2024

Bruk billedlenken under for å besøke nettsiden til Bachelorutstillingen i kunst 2024. Her kan man blant annet se installasjonsbilder og lese om kunstnerne som stiller ut. 

Fokusområder

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst har kjernekompetanse i 8 fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

   

Både individuelle veiledninger og gruppeveiledninger er sentrale i utdanningen.

 

Verksteder

Ved Fakultet for kunst, musikk og design finnes en rekke verksteder og spesialrom som betjenes av en verksmester. Som student ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst vil du få opplæring i å bruke de verkstedene som er relevante for deg og ditt studie.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret/maskinene de råder over.

Bilde mangler tekst

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.