Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst

Bilde over: Ballon Head Horse- Sandro Masai / performancekurs i 2020

Kunstakademiet har et aktivt og internasjonalt preget utdanningsmiljø der studentens egen kunstpraksis og refleksjon står i fokus. Studentene har mulighet til å utforske et bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer og utvikle seg gjennom produksjon, veiledning, og kritiske diskusjoner. Instituttet har en åpen struktur der studentene kan følge sine interesser og eksperimentere på tvers av faggrensene. Våre åtte fokusområder er: maleri og tegning, skulptur og installasjon, keramikk og leire, tidsbasert kunst og performance, nye medier, tekstil, grafikk, og fotografi. Kunstakademiet har et eget program for teori, både på bachelor- og masternivå. Bachelor i kunst har studenter fra hele Skandinavia. Masterprogrammet i kunst og skapende kuratorpraksis rekrutterer studenter fra hele verden. Kunstakademiet rekrutterer stipendiater som blir tilknyttet Fakultet for kunst, musikk og design og forskerskolen ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). 
 

Individuell veiledning av våre studenter, og veiledning i grupper står helt sentralt i instituttets strategi og praksis. Veiledning innebærer både diskusjon, refleksjon og korrektur. Her diskuteres materialer og konsepter, forholdet mellom teori og praksis og kunstnerisk kvalitet. Studentene skal utvikle sans for kunstnerisk kvalitet og et begrepsapparat der balansen mellom produksjon og refleksjon står sentralt.  

Kunstakademiet har gode verkstedsfasiliteter som anvendes både i undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi har en bredt sammensatt fagstab som er aktiv på kunstscenen i Norge og internasjonalt. Dette er en forutsetning for et levende undervisningsmiljø på instituttet. Stabens kunstneriske utviklingsarbeid er hovedgrunnlaget for undervisningen.

Det kunstneriske utviklingsarbeidet inkluderer både ansattes individuelle kunstneriske arbeid og tematiske fellesprosjekter. Vi har for tiden flere store forskningsprosjekter ledet av våre professorer og forskere støttet av fakultetet og PKU (Matter, Gesture and Soul og Beyond Heritage).
 

Vi samarbeider med ledende institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har vi hatt prosjekter sammen med Bergen Assembly, Bergen Kunsthall og Nasjonalmuseet. Internasjonalt har akademiet et prosjekt i samarbeid med University of the Arts Poznan kalt Illusion of Form som er en aktivitet rettet mot å utvikle nye undervisningsstrategier.
 

Studieprogram

   

   

Fokusområder

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst har kjernekompetanse i åtte fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

Forskningsgrupper ved Kunstakademiet

Kunstakademiet initierer i 2023 nye forskningsgrupper som har som mål å bygge et aktivt miljø og tilknytning for våre forskere og ph.d.-kandidater.
 

Avgangsutstillinger

   

Verksteder

Ved Fakultet for kunst, musikk og design finnes en rekke verksteder og spesialrom som betjenes av en verksmester. Som student ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst vil du få opplæring i å bruke de verkstedene som er relevante for deg og ditt studie.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret/maskinene de råder over. 

Ansatte

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.