Om masterstudiet i kunst

Bildetekst: Installasjonsbilde fra 'Nudge it – Kick it – Prod it – Push it –, Masterutstillingen i kunst 2023'. Foto: Bjarte Bjørkum

Utdanningen er forskningsbasert der lærekreftenes eget forskningsarbeid danner grunnlaget for undervisningen.  

Masterstudiet har fire kjerneområder: individuell praksis, utstillingspraksis, teori og skriving. Hver student definerer sitt eget kunstneriske prosjekt som blir utviklet i løpet av to år gjennom individuelle undersøkelser, eksperimentering, individuell veiledning, kritikk og diskusjon med faglig ansatte og medstudenter.

Bredt spekter
Det er mulig å jobbe innenfor eller på tvers av mange ulike medier, teknikker og materialer. Studentene kan kombinere disse på en måte som er i tråd med masterprosjektets tema og målsetting.

Utdanningen er sentrert rundt studentens eget prosjekt. Prosjektet kan formuleres og utvikles i forhold til ulike medier og fasiliteter. Studentene har tilgang til verksteder, teknisk ekspertise og mulighet for veiledning innen et bredt spekter av medier og materialer. Dette omfatter keramikk, tekstil, grafikk, fotografi, maleri, skulptur, installasjon, performance, lyd, video og digital kunst. 

Dialog og kritikk
I tillegg til arbeidet med de individuelle masterprosjektene deltar studentene i gruppeaktiviteter. Det innebærer blant annet seminarer, forelesninger, gruppekritikk og kortere kurs. For å utvikle kritisk refleksjon har masterprogrammet et teoriprogram bygd opp av en forelesningsserie og en rekke tematiske seminarer i tillegg til studentdrevne diskusjonsfora.

Masterprogrammet har ingen kunstfaglige grenser - studentene deltar i en felles diskusjon som tar utgangspunkt i temaer som står sentralt i dagens kunstdiskurs. Som masterstudent i kunst ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har du gode muligheter til å reise på utveksling. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så man ikke taper studieprogresjon. Hvert år drar ca 30 studenter fra instituttet på utveksling, og vi mottar omtrent like mange innreisende studenter.

Masterutstillingen i kunst 

Ved slutten av studiet blir masterprosjektene presentert i en offentlig utstilling i Bergen Kunsthall. Utstillingen ledsages gjerne av et live-program inkludert performancer, events og et seminar. Dette presenteres og arrangeres av studentene med støtte fra de ansatte ved Kunstakademiet, og ivaretas innenfor rammene til den internasjonalt anerkjente Kunsthallen.

Se installasjonsbilder fra Nudge it – Kick it – Prod it – Push it – Masterutstillingen i kunst 2023. Klikk på bildet under for å åpne billedgalleriet. Foto: Bjarte Bjørkum

Fokusområder

Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst har kjernekompetanse i åtte fokusområder: fotografi, grafikk, keramikk og leire, maleri og tegning, nye medier (lyd/video), performance/tidsbasert kunst, skulptur og installasjon, og tekstil.

   

Alumniarbeider

Klikk på bildene for å se flere instalasjonsbilder og detaljer.

Verksteder

Ved Fakultet for kunst, musikk og design finnes en rekke verksteder og spesialrom som betjenes av en verksmester. Som student ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst vil du få opplæring i å bruke de verkstedene som er relevante for deg og ditt studie.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret/maskinene de råder over.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.