Om Institutt for design

Institutt for design tilbyr bachelor - og masterutdanning, og mulighet til å søke opptak som stipendiat på ph.d.- nivå.    

Som student ved Institutt for design lærer man mye mer enn å utvikle designprodukter med god form og funksjon. Fremtidsrettet design handler også om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell. Morgendagens designere er i like stor grad mulighetsskapere som formgivere; like mye problemfinnere som problemløsere. Sammen med studentene formulerer vi de store og små designfaglige spørsmålene og finner gode og uredde forslag til svar gjennom undersøkelser og eksperimenter.

Gjennom å veksle mellom å skape og reflektere, stille spørsmål og kommentere utvikler studentene ny innsikt og inviteres til å utfordre etablerte sannheter.

Vi har faglige ansatte og studenter fra en rekke nasjoner, vi samarbeider med andre ledende designinstitusjoner, og deltar jevnlig på internasjonale designkonferanser og utstillinger over hele verden.
Samtidig er instituttet solid forankret i den røffe, vestlandske naturen og påvirket av vår lokale tilgang på naturmaterialer.

Ved instituttet dyrker vi frem en raushets- og delingskultur. Et levende designfag er avhengig av alles mot og vilje til å eksperimentere. Studentprosjektene løftes frem gjennom fellesvisninger og gjennomganger. Store deler av tiden er du underveis mot noe, og det er stort rom for prøving og feiling.

Vi ser på nye studenter som skapende mennesker som kommer til oss med sine unike erfaringer og ambisjoner. Kanskje har du et ønske om å gå på tvers av designfagene eller koble design sammen med andre fagfelt? Eller vil du spesialisere deg innenfor et bestemt designområde? Allerede på bachelorstudiet kan du legge opp din egen individuelle utdanningsplan. Vi ønsker å sende deg videre ut i verden med en godt utviklet evne til å skape, reflektere og bidra i samfunnet med kvalifiserte meninger og gode designløsninger. 

Ved Institutt for design dekker de faglig ansatte mange kompetanseområder. Klikk på bildet for å få en oversikt over de ansatte og deres kompetanseområder.

Opptak og vurdering

Opptak til bachelor- og masterstudiet skjer gjennom opptaksprøve og intervju. Her ser vi etter potensial, engasjement og vilje til å utvikle både deg selv og faget. Når du er tatt opp som student, vil du på slutten av hvert semester levere inn en oversikt over arbeider, fulgt av en skriftlig refleksjon om læringsutbytte. Vurdering i form av bestått eller ikke-bestått skjer på bakgrunn av innleveringen og en samtale med hver student. Vi bruker åtte vurderingskriterium, og eksperimentering er ett av disse. Slik sikrer vi at du som student belønnes for å vise vilje til å utforske faget og utfordre deg selv.

Studieprogram ved instituttet

   

Møte noen av våre tidligere studenter

Kim Andrè Fladen 
Designer for Haltenbanken i Bergen

Marthe Høyheim Lægreid
Interiørarkitekt for Studio Noor

Morten Skjærpe Knarrum
Design Director, Northern Seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet Selvstendig møbeldesigner

Ragnheidur Bjørnsdottir
Interiørarkitekt for Henning Larsen

Design Thinking

Avgangsutstillinger

Forskning ved Institutt for design

Verksteder

Mye av læringsutbyttet i designfagene oppnås gjennom å tenke med hendene. Instituttet har en rekke verksteder, og her får du opplæring i å bruke relevante verktøy; alt fra risograf til laserkutter og trefres. På verkstedene kan du eksperimentere og utforske materialenes egenskaper og kvaliteter. Dette er arenaen for erfart kunnskap som for eksempel forholdet mellom tre og lyd eller mellom papir og lys.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret og maskinene de råder over.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.

Startkontor USF – inkubator for unge designere

Startkontor USF er et samarbeid mellom Bergen Kommune, UiB og USF for å synliggjøre og styrke designkompetansen i regionen. Her får nyutdannede studenter mulighet til å etablere sin egen virksomhet og komme i kontakt med næringsliv og støttespillere. Inkubatoren er lokalisert på USF Verftet – og rommer bransjene film, musikk og design i et profesjonelt miljø der en rekke foretak innen kulturfeltet befinner seg.

Deltakerne i inkubatoren får mellom annet subsidiert, møblert kontorplass, og tilgang til et stimulerende fagmiljø og et utvidet nettverk.

Alle som har fullført hovedfags- eller mastergradseksamen i relevante fag fra anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av de tre siste år kan søke (det taes hensyn til eventuelle fødselspermisjoner og sykdomsperioder). Du må ha en konkret idé til etablering av designfaglig virksomhet eller gjennomføring av et designfaglig prosjekt. Du må også være bosatt i Bergen i den tiden du skal delta i inkubatoren.

Tidligere designere som har fått tildelt plass i inkubatoren er blant annet grafisk designer og illustratør Torp Torpe, STUDIO BOI, møbeldesignere Vera Kleppe og Åshild Kyte (Vera & Kyte), møbeldesigner Morten Skjærpe Knarrum, visuell kommunikatør Sunniva Storlykken Helland og illustratør Åshild Kanstad Johnsen.