Om masterstudiet i design

Billedtekst: Installasjonsbilde fra Masterutstillingen i design 2022. Foto: Bjarte Bjørkum

Vi ser etter deg som har et åpent sinn og er opptatt av design som et verktøy for forandring, undring, fordypning og undersøkelse. Det er i det ukonvensjonelle, nysgjerrige og uforutsigbare vi finner veien til designfagets utvidede betydning i kulturen, samfunnet og næringslivet. En ny designerolle vil bidra til å sette agenda for samfunnsutviklingen.

I vårt toårige, tverrfaglige studieprogram innen designfeltene visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur, utvikler du og fordyper deg i et selvvalgt prosjekt. I søknaden beskriver du prosjektet du ønsker å arbeide med.

Masterprosjektets utvikles gjennom en åpen og dynamisk prosess, med vekt på undersøkelser, eksperimentering og kritisk refleksjon – i diskusjoner og samarbeid med medstudenter og fagstab. Du blir en del av et stimulerende fagmiljø som arbeider på tvers av etablerte profesjonsgrenser.

Hverdagen din vil bestå av selvstendig arbeid og arbeid i mindre grupper, i tillegg til forelesninger, kurs og workshops. Institutt for design har små masterkull som gir tett kontakt mellom faglig ansatte og studenter. Vi inviterer også internasjonale kapasiteter til å holde foredrag og workshops.

På våre mange verksteder vil du kunne utvikle prototyper og modeller. Et bredt spekter av eksterne samarbeidspartnere gir muligheter for utvikling og utprøving av nye ideer – og samtidig gi en forståelse av samfunnets rivende utvikling.

Masterprogrammet i design er et internasjonalt studium. Undervisningsspråket er engelsk og studentene representerer ulike nasjonaliteter. Som masterstudent har du gode muligheter til å reise på utveksling, også til utenlandske institusjoner. Utvekslingsoppholdet regnes som en del av studiet og anbefales på det sterkeste.

Studiet avsluttes med en større offentlig utstilling.

   

Alumniarbeider

Verksteder

Mye av læringsutbyttet i designfagene oppnås gjennom å tenke med hendene. Instituttet har en rekke verksteder, og her får du opplæring i å bruke relevante verktøy; alt fra risograf til laserkutter og trefres. På verkstedene kan du eksperimentere og utforske materialenes egenskaper og kvaliteter. Dette er arenaen for erfart kunnskap som for eksempel forholdet mellom tre og lyd eller mellom papir og lys.

I Møllendalsveien 61 er det i alt 13 verksteder. Alle verkstedene er tilknyttet en verksmester som har spesialkompetanse knyttet til verktøyene og utstyret og maskinene de råder over.

Startkontor USF – inkubator for unge designere

Startkontor USF er et samarbeid mellom Bergen Kommune, UiB og USF for å synliggjøre og styrke designkompetansen i regionen. Her får nyutdannede studenter mulighet til å etablere sin egen virksomhet og komme i kontakt med næringsliv og støttespillere. Inkubatoren er lokalisert på USF Verftet – og rommer bransjene film, musikk og design i et profesjonelt miljø der en rekke foretak innen kulturfeltet befinner seg.

Deltakerne i inkubatoren får mellom annet subsidiert, møblert kontorplass, og tilgang til et stimulerende fagmiljø og et utvidet nettverk.

Alle som har fullført hovedfags- eller mastergradseksamen i relevante fag fra anerkjente utdanningsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av de tre siste år kan søke (det taes hensyn til eventuelle fødselspermisjoner og sykdomsperioder). Du må ha en konkret idé til etablering av designfaglig virksomhet eller gjennomføring av et designfaglig prosjekt. Du må også være bosatt i Bergen i den tiden du skal delta i inkubatoren.

Tidligere designere som har fått tildelt plass i inkubatoren er blant annet grafisk designer og illustratør Torp Torpe, STUDIO BOI, møbeldesignere Vera Kleppe og Åshild Kyte (Vera & Kyte), møbeldesigner Morten Skjærpe Knarrum, visuell kommunikatør Sunniva Storlykken Helland og illustratør Åshild Kanstad Johnsen.

Utveksling

Hvis du vil vite om mulighetene studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design har for å søke om utveksling i utlandet, gå til sidene for studenter.  

Hvis du har noen forespørsler om utveksling kan du ta kontakt med Tale Vik, internasjonal koordinator ved KMD.