Møbeldesign og romdesign/ interiørarkitektur

thomasr.sivertsen@gmail.com

Varighet gjennom variasjon

Hvordan kan design av møbler til hjemmemarkedet bidra til å redusere avfall og forbruk?

Hvilket problem har du ønsket å undersøke/finne en løsning på?

Nordmenn har et gjennomsnittlig livsforbruk på over 6 tonn møbler per person, noe som er vanvittig høyt. Jeg har ønsket å undersøke hvordan man best kan redusere møbelavfall fra hjemmemarkedet.  Ved å tenke helhetlig rundt hvordan vi forholder oss til bruk av møbler over tid, hvordan vi produserer, og til gjenbruk og materialgjenvinning.

Hvordan har prosessen vært?

Prosessen har vært veldig interessant, men utfordrende. Jeg har prøvd å jobbe parallelt med research og fysiske løsninger i modell, mockup og uttesting på verkstedene. Jeg har arbeidet med materialer og produksjonsprosesser som jeg har hatt lite kjennskap til fra før, noe som har gjort prosessen krevende, men som jeg har fått stort utbytte av.

Hvordan har du valgt å løse denne oppgaven?

Jeg har valgt å begrense meg til ett fokusområde – oppbevaringsbehov. Jeg har tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig husholdning med hensyn til bruk over lengre tid, med de endringer og behov det måtte medføre. 

Hvordan ser du for deg at prosjektet kan videreutvikles i fremtiden?

En stor del av konseptet ved den modulbaserte løsningen jeg presenterer i utstillingen, er at den skal kunne utvikles videre og kunne tilpasses andre funksjoner og uttrykk. Jeg håper at flere av løsningene jeg har jobbet med, også kan ha overføringsverdi til andre områder og produkter.