Fakultet for kunst, musikk og designUiBen kunnskapsbygger,
en kulturinstitusjon, en opplyst fremtid 

Søk opptak    Se mer

KMDs campus i Møllendal. © Hufton & Crow 

Se arbeider og produksjoner fra alumnistudenter i kunstutøvende musikk/komposisjon og design.

The Garden
Untitled (Bonnie), Untitled (Found Leftovers from coated Objects), Untitled (Station)
Masterkonsert Universitetsaulaen 11. juni
I am a performance artist, I have grown a beard and when I hum you can hear me
Pieces in Variation

Om Fakultet for kunst,
musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer, musikk- og kunstpedagoger. Vi samarbeider med relevante institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet har rundt 600 studenter og 130 ansatte. Den faglige virksomheten er organisert i tre institutter (kunst, musikk og design) med en felles administrasjon. Instituttene har stipendiater som er enten tilknyttet ph.d.-programmet  i kunstnerisk utviklingsarbeid eller et vitenskapelig ph.d.-program. 

600

studenter

190

ansatte

3

institutter

11

studieprogram