Bla gjennom arbeider og produksjoner av tidligere masterstudenter i kunstutøvende musikk/komposisjon og design.

Å skape et kritisk verktøy
Blister on my east foot
Masterkonsert: Oddhild Louise Nyberg
Alt som er ute er også inne
Fabeldyr med snakkebobler

Om Fakultet for kunst,
musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer, musikk- og kunstpedagoger. Vi samarbeider med relevante institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Fakultetet har rundt 700 studenter og 190 ansatte. Den faglige virksomheten er organisert i tre institutter (kunst, musikk og design) med en felles administrasjon. Instituttene har stipendiater som er enten tilknyttet ph.d.-programmet  i kunstnerisk utviklingsarbeid eller et vitenskapelig ph.d.-program. 

700

studenter

190

ansatte

3

institutter

10

studieprogram