Studentarbeider i kunst, musikk og design

Bla gjennom arbeider og produksjoner av tidligere studenter fra Kunstakademiet, Griegakademiet og Institutt for design.  

Om Fakultet for kunst,
musikk og design 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer, musikk- og kunstpedagoger. Vi samarbeider med relevante institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Fakultetet har rundt 700 studenter og 190 ansatte. Den faglige virksomheten er organisert i tre institutter, Kunstakademiet, Griegakademiet og Institutt for design, som har en felles administrasjon. Instituttene har stipendiater som er enten tilknyttet ph.d.-programmet  i kunstnerisk utviklingsarbeid eller et vitenskapelig ph.d.-program.