Studentarbeider i kunst, musikk og design

Bla gjennom arbeider og produksjoner av tidligere studenter fra Kunstakademiet, Griegakademiet – Institutt for musikk og Institutt for design.

Merenkehto (The cradle of the ocean)
Erode into Embrace
Masterkonsert: Pål Andreas Foldal Aam
Masterkonsert: Aida Ramazanova
Get It If You Can
The Boy in the Washing Machine

Om Fakultet for kunst,
musikk og design 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) samler ledende fagmiljø, som tilbyr forskningsbasert utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi utvikler kunnskap gjennom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi utdanner framtidens kunstnere, designere, utøvende musikere, komponister, musikkterapeuter, musikkvitere, kuratorer, musikk- og kunstpedagoger. Vi samarbeider med relevante institusjoner, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.   

Fakultetet har rundt 700 studenter og 190 ansatte. Den faglige virksomheten er organisert i tre institutter (kunst, musikk og design) med en felles administrasjon. Instituttene har stipendiater som er enten tilknyttet ph.d.-programmet  i kunstnerisk utviklingsarbeid eller et vitenskapelig ph.d.-program. 

700

studenter

190

ansatte

3

institutter

10

studieprogram